ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารและหลักฐานประกอบรายงานขอตั้งวัด (วัดป่าสิริบุญญวัฒน์) ในท้องที่บ้านทุ่งแดง หมู่ที่ ๑ ตำบลโหล่งขอด อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่

วันศุกร์ที่ ๖ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น.
                   นางจุรีรัตน์ ใจแข็ง ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายเจ้าหน้าที่ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ ลงพื้นที่ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารและหลักฐานประกอบรายงานขอตั้งวัด (วัดป่าสิริบุญญวัฒน์) ในท้องที่บ้านทุ่งแดง หมู่ที่ ๑ ตำบลโหล่งขอด อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่
                   ผลการดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 133,975