ตรวจสอบการจัดประโยชน์ที่ดินวัดน้อย (ร้าง) ตำบลช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

วันจันทร์ที่ ๙ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น.
                   นางจุรีรัตน์ ใจแข็ง ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายเจ้าหน้าที่ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ ตรวจสอบการจัดประโยชน์ที่ดินวัดน้อย (ร้าง) ตำบลช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ผลการตรวจสอบ พบว่า บริเวณที่ล้อมรั้วชั่วคราวเป็นที่ดินของวัดน้อย (ร้าง) โดยมีผู้เช่าทำประโยชน์ ผู้เช่าเป็นผู้ดำเนินการล้อมรั้ว เพื่อแสดงแนวเขตของวัด


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 133,904