กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๕

วันศุกร์ที่ ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น.
                   นางจุรีรัตน์ ใจแข็ง ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายนางสาวอนงค์ จันทร์ฉ่อง นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ พร้อม เจ้าหน้าที่ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๕
                   ณ วัดป่าดาราภิรมย์ ตำบลริมใต้ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 133,881