กิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา “วันวิสาขบูชา” ประจำปี ๒๕๖๕

วันศุกร์ที่ ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๕ เวลา ๐๗.๐๐ น.
                   นางจุรีรัตน์ ใจแข็ง ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายนายสุทธิภัทร์พงศ์ สมคำ นักวิชาการศาสนาชำนาญการ พร้อมเจ้าหน้าที่ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมพิธีจัดกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา “วันวิสาขบูชา” ประจำปี ๒๕๖๕ โดยขบวนเริ่มเดินจากอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ มายังวัดพระสิงห์วรมหาวิหาร เวียนเทียนรอบพระวิหาร ๓ รอบ เพื่อรำลึกถึงวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา “วันวิสาขบูชา”
                  ณ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 133,877