พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี และเจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี ทรงมีพระราชศรัทธา จัดภัตตาหารเพลพระราชทาน ถวายแด่พระภิกษุ สามเณร ในพิธีทรงตั้งเปรียญธรรม ๓ ประโยค และมอบประกาศนียบัตรบาลีประโยค ๑-๒ เขตปกครองคณะสงฆ์หนเหนือ

วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น.
                 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี และเจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี ทรงมีพระราชศรัทธา จัดภัตตาหารเพลพระราชทาน ถวายแด่พระภิกษุ สามเณร ในพิธีทรงตั้งเปรียญธรรม ๓ ประโยค และมอบประกาศนียบัตรบาลีประโยค ๑-๒ เขตปกครองคณะสงฆ์หนเหนือ จำนวน ๗๐๘ รูป 
                 ในการนี้ได้รับความเมตาตาจาก พระพรหมเสนาบดี กรรมการมาหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดปทุมคงคาราชวรวิหาร และเจ้าคณะภาค ๗ เป็นประธานสงฆ์ในพิธี โดยมี นายสิปป์บวร แก้วงาม ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นผู้อัญเชิญถวาย แด่ คณะสงฆ์ในพิธี ตลอดจนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด (หนเหนือ) และหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ เข้าร่วมพิธี 
                 ณ วัดพระธาตุศรีจอมทอง วรวิหาร ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 152,875