พิธีบรรพชาอุปสมบทพระสงฆ์ จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน ๒๙ รูป ที่เข้าร่วมในโครงการบรรพชาอุปสมบท ๙๑๐  รูป  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม  ๒๕๖๕ ณ วัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

วันจันทร์ที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. 
                   คณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่  และจังหวัดเชียงใหม่ โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ ประกอบพิธีบรรพชาอุปสมบทพระสงฆ์ จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน ๒๙ รูป ที่เข้าร่วมในโครงการบรรพชาอุปสมบท ๙๑๐  รูป  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม  ๒๕๖๕ ณ วัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี พระเทพปริยัติ  เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในการประกอบพิธีบรรพชาอุปสมบทพระสงฆ์ จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย ส่วนราชการ และพุทธศาสนิกชน เข้าร่วมพิธี จากนั้น พระสงฆ์ที่ผ่านการอุปสมบทแล้ว จะเข้ารับการศึกษาอบรมปฏิบัติธรรม ณ วัดร่ำเปิง (ตโปทาราม) ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ ๒๕ กรกฎาคม - ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๕
                    ในการนี้ นางจุรีรัตน์ ใจแข็ง  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมจัดเตรียมสถานที่ เครื่องประกอบพิธี และอำนวยความสะดวกต่างๆ ในพิธีดังกล่าว โดยการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) อย่างเคร่งครัด


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 152,863