ประชุมการดำเนินงานพระปริยัตินิเทศก์ จังหวัดเชียงใหม่

วันอาทิตย์ที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕  เวลา ๑๓.๐๐ น.
              นางจุรีรัตน์ ใจแข็ง ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายนายสุทธิภัทร์พงศ์ สมคำ ผู้อำนวยการส่งเสริมและกิจการพิเศษ พร้อมเจ้าหน้าที่ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประชุมการดำเนินงานพระปริยัตินิเทศก์ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้การขับเคลื่อนภารกิจของพระปริยัตินิเทศก์ประจำจังหวัดเชียงใหม่ ต่อเนื่องและสอดคล้อง รวมทั้งกำหนดทิศทางการดำเนินงานในอนาคต
              ณ ห้องประชุมแม่สนอง แตงอ่อน วัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 152,892