ดำเนินการระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดินข้างเคียงวัดช้างน้ำ (ร้าง) ตำบลสันผักหวาน อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 

วันจันทร์ที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕  เวลา ๑๐.๐๐ น.
              นางจุรีรัตน์ ใจแข็ง ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายเจ้าหน้าที่ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมดำเนินการระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดินข้างเคียงวัดช้างน้ำ (ร้าง) ตำบลสันผักหวาน อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 
              ผลการดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 152,888