พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเทียนพรรษา พร้อมด้วยผ้าไตร น้ำสรง และเครื่องสักการะ ไปถวายแด่พระราชวชิรคุณฯ พระราชาคณะชั้นราช ฝ่ายวิปัสสนาธุระ ณ วัดดอยพระเจ้าตนหลวง จังหวัดเชียงใหม่ เนื่องในโอกาสเจริญอายุวัฒนมงคล ๖๘ ปี

วันพฤหัสบดีที่ ๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น.                  

                         พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พลตรี กัลย์สรรค์ จันทรเสน ประจำฝ่ายที่ประทับ กองกิจการในพระองค์ ๙๐๔  เชิญเทียนพรรษาไปถวายเป็นพุทธบูชา  พร้อมทั้ง อัญเชิญผ้าไตร น้ำสรง เครื่องสักการะ และไทยธรรมพระราชทาน  ไปถวายแด่พระราชวชิรคุณ (หลวงพ่อทองแดง วรปญฺโญ) เจ้าอาวาสวัดดอยพระเจ้าตนหลวง  เนื่องในโอกาสเจริญอายุวัฒนมงคล ๖๘ ปี ๔๘ พรรษา  ณ วัดดอยพระเจ้าตนหลวง  ตำบลสันป่ายาง  อำเภอแม่แตง  จังหวัดเชียงใหม่  โดยมี นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่  พร้อมด้วยส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมพิธี

                         ในการนี้ นางจุรีรัตน์ ใจแข็ง ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมพิธีดังกล่าว พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ ปฏิบัติหน้าที่ศาสนพิธี และถวายการดูแล พระสงฆ์ในพิธีฯ
                         พระราชวชิรคุณ มีนามเดิมว่า นายทองแดง สุวรรณเพชร เกิดเมื่อ วันที่ ๔ เดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๔๙๗  เป็นบุตรคนที่ ๒ จากทั้งหมด ๑๐ คน ของนายจันทร์ - นางปิ่น สุวรรณเพชร  บวชเป็นพระเมื่อวันที่ ๗ เดือน กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๑๘  ที่ วัดศรีชมพู บ้านบึงโนนอก ตำบลโคกสี อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร  โดยได้ศึกษาพระธรรมคำสอนเรื่อยมา  จนถึงปี พ.ศ.๒๕๓๒  จึงได้ย้ายมาจำพรรษาที่วัดดอยพระเจ้าตนหลวง บ้านสันป่าตึง ตำบลสันป่ายาง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่  โดยได้ทำการบูรณะองค์พระเจ้าตนหลวง และประกอบศาสนกิจอันเป็นประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาอีกนานับประการ  จนเป็นที่เลื่อมใสศรัทธาของพุทธศาสนิกชนในพื้นที่อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่  เมื่อครั้งยังเป็น พระครูปัญญาวรคุณ  ต่อมาเมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๔ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จึงได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ให้เป็น พระราชวชิรคุณ อดุลธรรมญาณนิวิฐฯ


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 152,846