พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดบำเพ็ญพระราชกุศล ๕๐ วันพระราชทานศพพระครูภาวนาภิรัต (สังข์ สงกิจโจ) อดีตเจ้าอาวาส วัดป่าอาจารย์ตื้อจังหวัดเชียงใหม่

วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๗.๐๐ น.
            นางจุรีรัตน์ ใจแข็ง ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมเจ้าหน้าที่ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมพิธีบำเพ็ญพระราชกุศล ๕๐ วันพระราชทานศพ พระครูภาวนาภิรัต (สังข์ สงกิจโจ) อดีตเจ้าอาวาสวัดป่าอาจารย์ตื้อ 
            ณ วัดป่าอาจารย์ตื้อ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 501,137