ประชุมตรวจราชการ ตามแผนการตรวจราชการ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๕ โดยมีสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดในเขตภาคเหนือ ๑๗ จังหวัด

วันจันทร์ที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น.
                  นายสิปป์บวร แก้วงาม ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ มอบหมายให้ นายสิทธา มูลหงษ์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พร้อมด้วยนายสุเทพ ภู่รัตนโอภา นางสาวนันทิรา ขวัญเมือง ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ร่วมประชุมตรวจราชการ ตามแผนการตรวจราชการ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๕ โดยมีสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดในเขตภาคเหนือ ๑๗ จังหวัด ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม โดยได้รับความเมตตาจาก พระกิตติวิมล เจ้าอาวาสวัดเจดีย์หลวง วรวิหาร เป็นประธานเปิดการประชุม
                  ในการนี้ นางจุรีรัตน์ ใจแข็ง ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมเจ้าหน้าที่ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ อำนวยความสะดวก และดูแลความเรียบร้อยตลอดการประชุมฯ
                   ณ วัดเจดีย์หลวง ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
           


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 566,577