พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดบำเพ็ญพระราชกุศล ๕๐ วันพระราชทานศพพระครูภาวนาภิรัต (สังข์ สงกิจโจ) อดีตเจ้าอาวาส วัดป่าอาจารย์ตื้อจังหวัดเชียงใหม่

วันอังคารที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๓๐ น.
              นางจุรีรัตน์ ใจแข็ง ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมาย นายสุทธิภัทร์พงศ์ สมคำ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมพระพุทธศาสนาและกิจการพิเศษ พร้อมเจ้าหน้าที่ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมพิธีบำเพ็ญพระราชกุศล ๕๐ วันพระราชทานศพ พระครูภาวนาภิรัต (สังข์ สงกิจโจ) อดีตเจ้าอาวาสวัดป่าอาจารย์ตื้อ 
               ณ วัดป่าอาจารย์ตื้อ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 170,702