การประชุมคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๕ จังหวัดเชียงใหม่

วันจันทร์ที่ ๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. 
                 นางจุรีรัตน์ ใจแข็ง ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ พร้อม นางสาวอนงค์ จันทร์ฉ่อง ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการและกิจการพระพุทธศาสนา และเจ้าหน้าที่ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมการประชุมคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๕ เพื่อแจ้งแนวทางการปฏิบัติ ตลอดถึงข่าวสารเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่
                 ณ ห้องประชุมพระราชสิงหวรมุนี ๖๐ ปี วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร ตำบลพระสิงห์  อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 501,269