ประชุมคณะสงฆ์อำเภอดอยสะเก็ด เพื่อชี้แจงแนวทางการจัดทำเอกสารประกอบคำขออนุญาต เข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ จังหวัดเชียงใหม่

วันพุธที่ ๑๔ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น.
              ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายเจ้าหน้าที่ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประชุมคณะสงฆ์อำเภอดอยสะเก็ด เพื่อชี้แจงแนวทางการจัดทำเอกสารประกอบคำขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ ตามที่ได้รับการผ่อนผันตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ และมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ และการสำรวจข้อมูลวัด/ที่พักสงฆ์ที่ตั้งอยู่ในที่ดินของทางราชการ
             ณ วัดพระธาตุดอยสะเก็ด พระอารามหลวง ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 170,648