ระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดินแทน วัดเชียงแสน ตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น.

              นางจุรีรัตน์ ใจแข็ง ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายเจ้าหน้าที่ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ดำเนินการระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดินแทน
วัดเชียงแสน ตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

              ผลดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 501,137