การประพระสังฆาธิการคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่-ลำพูน-แม่ฮ่องสอน (ธรรมยุต) จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี ๒๕๖๕

วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. 
                นางจุรีรัตน์ ใจแข็ง ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ พร้อม เจ้าหน้าที่ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมการประพระสังฆาธิการคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่-ลำพูน-แม่ฮ่องสอน (ธรรมยุต) จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี ๒๕๖๕ เพื่อชี้แจ้งแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับวัดในพื้นที่ป่า ตลอดถึงข่าวสารเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่
                ในการนี้ ได้รับความเมตตาจากพระธรรมศากยวงศ์วิสุทธิ์ เจ้าคณะภาค 6-7 (ธรรมยุต) เป็นประธานในการเปิดประชุม พร้อมผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำพูน, ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน และวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ คุณสุภาพร เนตรงาน ผู้มีความรู้เกี่ยวกับที่ดิน, คุณพรชัย ใจมั่น นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ เข้าร่วมประชุม
                ณ อาคารปฏิบัติ ออป. วัดเจดีย์หลวง วรวิหาร ตำบลพระสิงห์  อำเภอเมืองเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 838,976