ดำเนินการระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดินแทนวัดรัตนาราม ตำบลริมใต้ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

วันจันทร์ที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น.
              นางจุรีรัตน์ ใจแข็ง ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายเจ้าหน้าที่ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับเจ้าอาวาสวัดรัตนาราม และผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๔ บ้านต้นแก้ว เพื่อดำเนินการระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดินแทนวัดรัตนาราม ตำบลริมใต้ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
              ผลดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 206,169