ตรวจเยี่ยมการขับเคลื่อนโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ของวัดสันป่าเลียง ตำบลหนองหอย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

วันจันทร์ที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น.

              นางจุรีรัตน์ ใจแข็ง ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายเจ้าหน้าที่ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับคณะสงฆ์อำเภอเมืองเชียงใหม่ โดย พระครูวิทิตศาสนาทร,ผศ.ดร. รองเจ้าคณะอำเภอเมืองเชียงใหม่ เพื่อตรวจเยี่ยมการขับเคลื่อนโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ของวัดสันป่าเลียง ตำบลหนองหอย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
              ณ วัดสันป่าเลียง ตำบลหนองหอย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 206,244