วันพุธที่ 18 มกราคม 2566 นายมณเฑียร คูคำมี ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายเจ้าหน้าที่ตรวจเยี่ยม และถวายคำแนะนำการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนบูรณปฏิสังขรณ์วัดและพัฒนาวัด ณ วัดแม่สอย ตำบลแม่สอย อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

วันพุธที่ 18 มกราคม 2566 นายมณเฑียร คูคำมี ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายเจ้าหน้าที่ตรวจเยี่ยม และถวายคำแนะนำการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนบูรณปฏิสังขรณ์วัดและพัฒนาวัด ณ วัดแม่สอย ตำบลแม่สอย อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 309,404