ตรวจสภาพป่า ประกอบคำขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่แจ่ม เพื่อสร้างวัดในพระพุทธศาสนา

นพุธที่ 18 มกราคม 2566
     นายมณเฑียร คูคำมี ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายเจ้าหน้าที่ ร่วมตรวจสภาพป่า ประกอบคำขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่แจ่ม เพื่อสร้างวัดในพระพุทธศาสนา จำนวน 5 คำขอ ในท้องที่ตำบลกองแขก และตำบลบ้านทับ อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 309,414