นำคณะกรรมการป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติที่ดินติดแม่น้ำประจำจังหวัดเชียงใหม่ ออกตรวจพิสูจน์ที่ดินที่ติดแม่น้ำปิง ก่อนพิจารณาดำเนินการออกโฉนดที่ดินให้แก่วัดพระธาตุสบหาง (ร้าง) ตำบลปิงโค้ง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

วันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม 2566 เวลา 10.00 น.
นายมณเฑียร คูคำมี ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายเจ้าหน้าที่ นำคณะกรรมการป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติที่ดินติดแม่น้ำประจำจังหวัดเชียงใหม่ ออกตรวจพิสูจน์ที่ดินที่ติดแม่น้ำปิง ก่อนพิจารณาดำเนินการออกโฉนดที่ดินให้แก่วัดพระธาตุสบหาง (ร้าง) ตำบลปิงโค้ง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ผลการดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 309,484