พิธีเปิดโครงการปริยัติสัมพันธ์ ปีการศึกษา 2565 วันวิชาการ ครั้งที่ 16 ระหว่างวันที่ 19-20 มกราคม 2566 ณ โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดป่าไม้แดง ตำบลหนองบัว อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่

วันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2566

นายมณเฑียร คูคำมี ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่

มอบหมายเจ้าหน้าที่เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการปริยัติสัมพันธ์ ปีการศึกษา 2565 วันวิชาการ ครั้งที่ 16 ระหว่างวันที่ 19-20 มกราคม 2566 ณ โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดป่าไม้แดง ตำบลหนองบัว อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 309,445