ตรวจสอบการขอใช้ที่ดินและอาคารของทางราชการ (ที่ราชพัสดุ) เพื่อขยายพื้นที่วัด ณ วัดสหกรณ์นิคมหัวงาน หมู่ที่ ๗ ตำบลแม่แฝก อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

วันอังคาร ที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๕.๓๐ น.

        นางจุรีรัตน์ ใจแข็ง ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมาย นายสุทธิภัทร์พงศ์ สมคำ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมพระพุทธศาสนาและกิจการพิเศษ  พร้อมเจ้าหน้าที่ ตรวจสอบการขอใช้ที่ดินและอาคารของทางราชการ (ที่ราชพัสดุ) เพื่อขยายพื้นที่วัด

      ณ วัดสหกรณ์นิคมหัวงาน หมู่ที่ ๗ ตำบลแม่แฝก อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 40,625