รังวัดออกโฉนดที่ดินวัดป่าแดด (ร้าง) ตำบลยั้งเมิน อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่

วันพุธที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น.
                   นางจุรีรัตน์ ใจแข็ง ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมนำรังวัดออกโฉนดที่ดินวัดป่าแดด (ร้าง) ตำบลยั้งเมิน อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่

                  ในการนี้ ผลการรังวัดออกโฉนด เป็นไปด้วยความเรียบร้อย


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 10,899