ประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดเชียงใหม่  และการประชุมคณะกรรมการจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 9/2566 จังหวัดเชียงใหม่ 

วันจันทร์ที่ 25 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น.
              นายมณเฑียร คูคำมี ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดเชียงใหม่  และการประชุมคณะกรรมการจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 9/2566 จังหวัดเชียงใหม่ 
              ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่


image รูปภาพ
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 838,976