การประชุมคณะกรรมการผลักดันการดำเนินงานตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 3/2566 จังหวัดเชียงใหม่

วันอังคารที่ 26 กันยายน 2566 เวลา 14.00 น.  
              นายมณเฑียร คูคำมี ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายนางสาวณัฐปภัสร์ อินทะจักร์ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ ให้ร่วมการประชุมคณะกรรมการผลักดันการดำเนินงานตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 3/2566 โดยมีนายวีรพงศ์ ฤทธิ์รอด  รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานในการประชุม
              ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 568,837