รังวัดออกโฉนดที่ดินวัดแม่ขะปู (ร้าง) ตำบลบ่อแก้ว อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่

วันจันทร์ที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๓๐ น.

นางจุรีรัตน์ ใจแข็ง ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายเจ้าหน้าที่ นำรังวัดออกโฉนดที่ดินวัดแม่ขะปู (ร้าง) ตำบลบ่อแก้ว อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่

การนำช่างรังวัดดำเนินการออกโฉนดที่ดินเป็นไปด้วยความเรียบร้อย


image รูปภาพ
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 40,674