คณะสงฆ์เชียงใหม่ มอบกัปปยภัณฑ์ สู้ภัย COVID-19

คณะสงฆ์เชียงใหม่ มอบกัปปยภัณฑ์ สู้ภัย COVID-19

วันพฤหัสบดีที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๒.๓๐ น.

                  คณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ นำโดย พระเทพปริยัติ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ มอบกัปปิยภัณฑ์ เท่ามูลค่า ๒๐๐,๐๐๐.๐๐ (สองแสนบาทถ้วน)  ให้แก่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อใช้ในดูแลรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) โดยมี นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้แทนรับมอบ

                  ณ อาคารคุณแม่สนอง แตงอ่อน วัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 40,671