การขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมา วัดดอยปุยวิโรจนาราม หมู่ที่ ๑๑ ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

ตรวจสอบรายงานการขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมา วัดดอยปุยวิโรจนาราม หมู่ที่ ๑๑ ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

วันพุธที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น.

                นางจุรีรัตน์ ใจแข็ง ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมาย นายสุทธิภัทร์พงศ์ สมคำ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมพระพุทธศาสนาและกิจการพิเศษ พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมตรวจสอบรายงานการขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมา ของ วัดดอยปุยวิโรจนาราม หมู่ที่ ๑๑ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

               ผลการดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 49,613