ตรวจสอบพื้นที่วัดกู่มะปิน (ร้าง) ตำบลสันปูเลย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

วันอังคารที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๔  เวลา ๑๔.๐๐ น.

             นางจุรีรัตน์ ใจแข็ง ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ ได้มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบพื้นที่วัดกู่มะปิน (ร้าง) ตำบลสันปูเลย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับคณะสงฆ์ตำบลสันปูเลย เขต ๒ เพื่อดำเนินการขอบูรณะฯ ต่อไป        

              ผลการดำเนินการตรวจสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 838,976