ประชุมการรายงานการส่งงวดงานที่ 3 -4 ตามโครงการอนุรักษ์พระอัฏฐารส พระอัครสาวก แท่นแก้วและชุดหน้าบัน พระวิหารหลวง วัดเจดีย์หลวง วรวิหาร ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

วันจันทร์ ที่ 11 กันยายน 2566 เวลา 11.00 น.

                   นายมณเฑียร คูคำมี ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมเจ้าหน้าที่ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่  ร่วมประชุมการรายงานการส่งงวดงานที่ 3 -4 ตามโครงการอนุรักษ์พระอัฏฐารส พระอัครสาวก แท่นแก้วและชุดหน้าบัน พระวิหารหลวง วัดเจดีย์หลวง วรวิหาร ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

                   ณ วัดเจดีย์หลวง วรวิหาร ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 838,976