การตรวจนิเทศโครงการและติดตามผลการดำเนินงานตามโครงการอำเภอบำบัดทุกข์ บำรุงสุขแบบบูรณาการอย่างยั่งยืน และโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้านยั่งยืน ในระหว่างวันที่ 11 -12 ก.ย. 2566 จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 12 กันยายน 2566 เวลา 09.00 -12.00 น.  

               นายมณเฑียร คูคำมี ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายนางสาวศิริณา สมนึก ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการและกิจการคณะสงฆ์ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ ให้เข้าร่วมการตรวจนิเทศโครงการและติดตามผลการดำเนินงานตามโครงการอำเภอบำบัดทุกข์ บำรุงสุขแบบบูรณาการอย่างยั่งยืน และโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้านยั่งยืน ในระหว่างวันที่ 11 -12 ก.ย. 2566 โดยหัวหน้าคณะทำงานได้นิเทศติดตาม กำกับ เร่งรัดดูแล และให้คำปรึกษาแนะนำในการขับเคลื่อน ก่อนลงพื้นที่เยี่ยมชมผลงานกิจกรรมของอำเภอ

               ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 838,850