นำรังวัดออกโฉนดที่ดินวัดดอกบัวนาค (ร้าง) ตั้งอยู่หมู่ที่ 7 ตำบลห้วยแก้ว อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่

วันอังคารที่ 12 กันยายน 2566 เวลา 15.30 น.

                  นายมณเฑียร คูคำมี ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายนายสมเจตน์ ทิพย์โชค นักวิชาการศาสนาชำนาญการ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ นำรังวัดออกโฉนดที่ดินวัดดอกบัวนาค (ร้าง) ตั้งอยู่หมู่ที่ 7 ตำบลห้วยแก้ว อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ เนื้อที่ 2 ไร่ โดยอาศัยหลักฐานทะเบียนรายชื่อวัดร้างฯ

                  ผลการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 838,976