ดำเนินการช่วยเหลือการออกโฉนดที่ดินให้แก่วัดพระธาตุแสงรุ้ง (ร้าง) ตำบลแม่นาวาง อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่

วันพุธที่ 13 กันยายน 2566 เวลา 13.30 น.

                นายมณเฑียร คูคำมี ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่  มอบหมายให้นายสมเจตน์ ทิพย์โชค นักวิชาการศาสนาชำนาญการ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมรับทราบแนวทางการดำเนินการช่วยเหลือการออกโฉนดที่ดินให้แก่วัดพระธาตุแสงรุ้ง (ร้าง) ตำบลแม่นาวาง อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ (กรณีออกโฉนดที่ดินในเขตป่าไม้)โดยมีปลัดอำเภอแม่อาย เป็นประธาน และมี เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาฝาง เจ้าหน้าที่ป่าไม้ และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง ร่วมให้แนวทางการดำเนินการดังกล่าว


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 838,976