ดำเนินการระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดินข้างเคียงแทนวัดป่าแพ่ง ณ ที่ธรณีสงฆ์วัดป่าแพ่ง ต.ป่าตัน อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

วันพฤหัสบดีที่ 14 สิงหาคม 2566 เวลา 10.00 น.

               นายมณเฑียร คูคำมี ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายนายกิตติพงศ์ กาวี นักวิชาการศาสนาชำนาญการ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินการระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดินข้างเคียงแทนวัดป่าแพ่ง ณ ที่ธรณีสงฆ์วัดป่าแพ่ง ต.ป่าตัน อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ โดยมีกรรมการวัดป่าตันร่วมระวังชี้แนวเขต ฯ ด้วย

              ผลการดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย


image รูปภาพ
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 501,137