สำรวจความเสียหายของวัดประสบวินาศภัย เหตุอัคคีภัย ร่วมกับคณะสงฆ์อำเภอเมืองเชียงใหม่

วันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น.

                นายมณเฑียร คูคำมี ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายนางสาวศิริณา สมนึก ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการและกิจการคณะสงฆ์ และนางสาวกัลยาณี ปิยชัยมงคล นักวิชาการศาสนาชำนาญการ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายของวัดประสบวินาศภัย เหตุอัคคีภัย ร่วมกับคณะสงฆ์อำเภอเมืองเชียงใหม่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

                ณ วัดท่าเดื่อ ตำบลสันผีเสื้อ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 838,976