ตรวจเยี่ยม ติดตาม และประเมินผล โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ปี 2566 ในเขตอำเภอสันกำแพง

วันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2566 เวลา 09.30 น.

                 นายมณเฑียร คูคำมี ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายนางสาวณชิตา ตันตาละ นักวิชาการศาสนาชำนาญการ และนางสาวกัลยาณี ปิยชัยมงคล นักวิชาการศาสนาชำนาญการ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมออกตรวจเยี่ยม ติดตาม และประเมินผล โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ปี 2566 ในเขตอำเภอสันกำแพง  ร่วมกับคณะสงฆ์อำเภอสันกำแพง ณ วัดบวกค้าง วัดป่าตาล และวัดย่าพาย ตำบลบวกค้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

                 ผลการดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 838,976