ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อมูลหลักฐานที่เกี่ยวข้องบริเวณที่ดินที่ตั้งศาลหลักเมือง เชียงใหม่-ลำพูน หมู่ที่ ๕ ตำบลสารภี อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

วันจันทร์ที่ 25 กันยายน 2566 เวลา 15.30 น.
                  นายมณเฑียร คูคำมี ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมาย นายสมเจตน์ ทิพย์โชค นักวิชาการศาสนาชำนาญการ และนายจตุรภัทร์ รังษี นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อมูลหลักฐานที่เกี่ยวข้องบริเวณที่ดินที่ตั้งศาลหลักเมือง เชียงใหม่-ลำพูน หมู่ที่ ๕ ตำบลสารภี อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 568,686