การระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดินแทนวัดพระธาตุจอมแตง ตำบลสันโป่ง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

วันจันทร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10.00 น.

           นางอารีย์ พันธุ์จันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายนายกิตติพงษ์ กาวี สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินการระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดินแทนวัดพระธาตุจอมแตง ตำบลสันโป่ง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

            ผลการดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
            


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 839,151