กิจกรรม โครงการศึกษาส่งเสริมประเพณี พิธีเทศน์ มหาชาติเวสสันดรชาดก มรดกของชาติ ณ วัดพระธาตุดอยสุเทพวรวิหาร ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัด เชียงใหม่

วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน 2566 เวลา 08:30 น.
    นางอารีย์ พันธุ์จันทร์ ผู้อำนวยการสำนักพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ พร้อม เจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่
 เข้าร่วมพิธี กิจกรรมโครงการส่งเสริมศึกษาประเพณีพิธีเทศน์ "มหาชาติเวสสันตรชาดก"
ในการนี้ นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีดังกล่าว และ กล่าวเปิดโครงการฯ มอบ โล่ห์และเกียรติบัตร แก่คณะครูและนักเรียน ที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการส่งเสริมศึกษาประเพณีพิธีเทศน์ "มหาชาติเวสสันตรชาดก" มรดกของชาติ 
โดยมีโรงเรียนเทศบาลวัดเชียงยืน โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดศรีดอนไชยโรงเรียนเทศบาลวัดศรีสุพรรณโรงเรียนเทศบาลวัดพวกช้างโรงเรียนเทศบาลวัดหมื่นเงินกองโรงเรียนเทศบาลวัดเกตการาม รวมทั้งสิ้นกว่า 430 คน เข้าร่วมกิจกรรม
    ณ วัดพระธาตุดอยสุเทพวรวิหาร ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัด เชียงใหม่
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 838,976