กิจกรรม กิจกรรมโครงการส่งเสริมศึกษาประเพณีพิธีเทศน์ "มหาชาติเวสสันตรชาดก" มรดกของชาติ ณ วัดพระธาตุดอยสุเทพวรวิหาร ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัด เชียงใหม่

วันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2566 เวลา 08:30 น.
    นางอารีย์ พันธุ์จันทร์ ผู้อำนวยการสำนักพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมาย เจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมพิธีกิจกรรม โครงการศึกษาส่งเสริมประเพณี พิธีเทศน์ มหาชาติเวสสันดรชาดก มรดกของชาติ โดยมีโรงเรียน ธรรมราชศึกษาโรงเรียนวัดสวนดอก โรงเรียนสังวาลย์วิทยา รวมทั้งสิ้นกว่า 464คน เข้าร่วมกิจกรรม
    ณ วัดพระธาตุดอยสุเทพวรวิหาร ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัด เชียงใหม่


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 838,976