ออกตรวจเยี่ยมโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข สร้างสัปปายะด้วยวิถี 5ส ณ วัดอุโบสถ ตำบลแม่เหียะ และวัดดอนชัย ตำบลป่าแดด อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีพุทธศักราช 2567

วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2567 เวลา 13.00 น. และ 15.00 น.

นางอารีย์ พันธุ์จันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมาย นายสุทธิภัทร์พงศ์ สมคำ นักวิชาการศาสนาชำนาญการ และนางสาวกัลยาณี ปิยชัยมงคล นักวิชาการศาสนาชำนาญการ เข้าร่วมออกตรวจเยี่ยมโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข สร้างสัปปายะด้วยวิถี 5ส ร่วมกับ รองเจ้าคณะอำเภอเมืองเชียงใหม่ ฝ่ายสาธารณูปการและสาธารณสงเคราะห์ ,นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ , วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ , เทศบาลตำบล , องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ , กำนัน ,ผู้ใหญ่บ้าน , ประธานชุมชน , อสม. , รพสต. เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับ วัดต้นแบบ

ณ วัดอุโบสถ ตำบลแม่เหียะ และวัดดอนชัย ตำบลป่าแดด อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีพุทธศักราช 2567


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 838,976