พิธีสรงน้ำพระราชทานองค์พระนอนขอนตาลศักดิ์สิทธิ์,พระเจดีย์และพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์และพระราชทานผ้าไตร วัดลัฏฐิวัน (พระนอนขอนตาล) ตำบลริมใต้ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

วันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน 2567 เวลา 17.00 น.

นางอารีย์ พันธุ์จันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยข้าราชการในสำนักงานฯ เข้าร่วมพิธีสรงน้ำพระราชทาน โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ได้พระราชทานน้ำสรงประจำปี 2567 เพื่อสรงองค์พระนอนขอนตาลศักดิ์สิทธิ์,พระเจดีย์และพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์และพระราชทานผ้าไตร จำนวน 10 ไตร ถวายแด่พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ โดยนายนิรัตน์ พงศ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมาย นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี ณ วัดลัฏฐิวัน (พระนอนขอนตาล) ตำบลริมใต้ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 838,976