ร่วมตรวจเยี่ยมโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข สร้างสัปปายะด้วยวิถี 5ส ร่วมกับ คณะสงฆ์อำเภอเมืองเชียงใหม่,อำเภอเมืองเชียงใหม่ , สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ , เทศบาลนครเชียงใหม่, เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับ วัดต้นแบบ ณ วัดป่าตัน ตำบลช้างเผือก และวัดป่าเป้า ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

วันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2567 เวลา 13.00 น. นางอารีย์ พันธุ์จันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้นางสาวศิริณา สมนึก นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ และนางสาวกัลยาณี ปิยชัยมงคล นักวิชาการศาสนาชำนาญการ เข้าร่วมตรวจเยี่ยมโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข สร้างสัปปายะด้วยวิถี 5ส ร่วมกับ คณะสงฆ์อำเภอเมืองเชียงใหม่,อำเภอเมืองเชียงใหม่ , สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ , เทศบาลนครเชียงใหม่, เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับ วัดต้นแบบ ณ วัดป่าตัน
ตำบลช้างเผือก และวัดป่าเป้า ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 838,976