การสร้างวัด, การตั้งวัด, การย้ายวัด, การยุบเลิกวัด, การรวมวัด

- การสร้างวัด

- การตั้งวัด

- การย้ายวัด

- การยุบเลิกวัด 

- การรวมวัด


ไฟล์เอกสารประกอบ
เนื้อหาการตั้งวัด.pdf |
แบบฟอร์มการตั้งวัด.pdf |
เนื้อหาการย้ายวัด.pdf |
แบบฟอร์มการย้ายวัด.pdf |
เนื้อหาการยุบเลิกวัด.pdf |
แบบฟอร์มการยุบเลิกวัด.pdf |
เนื้อหาการรวมวัด.pdf |
แบบฟอร์มการรวมวัด.pdf |
เนื้อหาการสร้างวัด.pdf |
แบบฟอร์มการสร้างวัด.pdf |

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 85,193